ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මුළු කාර්යමණ්ඩලයම කාන්තාවන් යොදා ගනී ! ඡයාරූප සහිත සියලු විස්තරය මෙන්න PHOTOS


ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් සමාගම සම්පූර්ණ කාන්තා කර්ය මණඩළයක් සහිතව ගුවන් ගමනක් සඳහා එක්ව තිබේ.

ඒ අදට (8) යෙදී ඇති ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමිවයි.

UL306 මෙම ගුවන් යානය අද සිංගප්පූරුව බලා පිටත් වූ අතර එය ලබන 19 වන දා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

එම ගුවන් යානයේ සේයාරු කිහිපයක් පහතින්..


Post a Comment

0 Comments