ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න ජපන් ගිය ඉසුරු, නින්දෙන්ම අවසන් ගමන් ගිය හැටි ! PHOTOSඅද උදෙ ලංකාවේ තවත් තරුන අපි වාගේම ජපා⁣නයේ ඉගෙනගෙන ගොඩ යන්න ආපු කෙනෙක් අවසන් ගමන් ගියා.

ඒ ඉසුරු අඹේදීර කියල Utsunomiya orion පාසලේ ඉගෙන ගත් තරුණ කොල්ලෙක්.

නයිට් ෂිෆ්ට් එක ඉවර වෙලා ගෙදර යන ගමන් නින්ද ගිහින්. කාටවත් වාහන පදින්න එපා කියන්නැ. අපි කියක් හරි හම්බ කරගන යන්න ආපු ගමනක් මේක. ඒ නිසා වාහන පදින කොට පරිස්සම් වෙන්න.

නිදිමතනම් ටිකක් නිදාගන ඉදලා හරි යන්න. මොකද මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ඉක්මනට මැරිලා ගියත් කිසි පලක් නෑ. අපි එනකම් දෙමාපියන් බලන් ඉන්නවා.

ඔහුට නිවන් සුව ලැබේවා.
Post a Comment

0 Comments