ගණිත විශයට පට්ට මීටර් එකක් වෙන්න මේ TRICKS ටික මතක තියාගන්න


ගණිතයට දක්ශ අයත් දක්ශ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයත් මේක බලන්න. වයස කුමක් වුවත් ඔබ නොදන්නා දේවල් මෙහි තිබිය හැක. හදිසියට දාන්න වුනේ වටින දෙයක් නිසා ඉතින්ප රිවර්තනයක් දාන්න වෙලාවක් නැහැ,ගැටලුවක් වෙතොත් comment කරන්න.

10. විශාල හා කුඩා පැත්ත හොයාගන්න9. Fahrenheit ඒකක Celsius ඒක්ක පරිවර්ථනය8. පූර්ණ සඛ්‍යා වල භාහ සොයාගැනීම7. ප්‍රතිශත වලට වටිනාකම් සෙවීමට

6. Pi හී අගය මතක තියාගන්න


5. 11න් ගුන කිරීම

4. භාග සංඛයා එකතුකිරීම හා අඩු කිරීමට සමනලයගෙ හැඩය3. නවයේ ගුණාකාර


2. ලොකු ලොකු සංඛයා මනෝමයෙන් ගුණ කිරීම1. 6, 7, 8, 9 ගුණන වගු ඔබේ දෑතින්


දන්නෙ නැති අයත් ඇතිනෙ. ඒ අය ගැන හිතලයි මේ ටික දැම්මෙ. මීටර් එකක් වෙන්න මේ ටිකවත් දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා.

Post a Comment

0 Comments