විශ්වගේ බිරිද වූ, ෆිල්-ටී ගේ අනියම් බිරිද හසිනි සැමුවෙල් SINGLE VALENTINE සමරපු හැටි මෙන්න ! හැඟීම් වඩවන ඡයාරූප සහිතයි PHOTOS


ආදරේ ගැන කතා කරනකොට, පෙබරවාරි 14 ( February 14th) කියන දිනය ගැනත් අමතක නොකර බැහැ. සමහර කට්ටියකගෙන් නොසෑහෙන්න බැණුම් අහන, තවත් කට්ටියක් රෝස මල්, චොකලට්වලින් සමරන දිනයක් තමයි මේක. හැම කෙනෙක් ම සමරන්න දිනයක් තියෙන එකේ, ‘ආදරවන්තයන් සමරන්නත් දිනයක් තිබුණ ම මොකෝ’ කොහොම හරි ගිය දවස්වල වැඩි කතාබහට ලක්වුණු හසිනි සැමුවෙල් (Hasini Samuel ) පෙබරවාරි 14 ටම සරිලන විදිහට රතු පැහැති ඇදුමකින් කරපු ෆොටෝ ශූට් ( photoshoot) එකක්.

Post a Comment

0 Comments