ලංකාවේ ලාබාලතම පුද්ගලික කායවර්ධන පුහුණුකාරිනිය මෙන්න ! හැගීම් උද්දීපනය වන චායාරූප සහිතයිමිශිකා කියන්නේ පාසැල් අවදියේ ටිකක් තරබාරු චරිතයක්. නමුත් මිශිකා තම උත්සාහයෙන්ම මෙයට විසදුමක් සොයාගනු ලැබුවා. දැන් ඇය ඉතාමත් ලස්සන රූ සපුවකට උරුමකම් කියනවා. ඇය මේ වනවිට ලංකාවේ සිටින ලා බාලතම පුද්ගලික පුහුණුකාරිනියද වෙනවා.
Post a Comment

0 Comments