වැඩි ලාභයක් ලබාගන්න ඇන්තුරියම් හරියට වගා කරමු

ඇන්තූරියම් වගාව පිලිබදව අපි නිරන්තරයෙන්ම ඔබව දැනුවත් කරනවා.

ඇන්තූරියම් පැලයක් බදුනක සකස් කර ගැනීම හා නඩත්තුව පිලිබදව බොහෝ දෙනෙක් අපගෙන් කරුණු විමසනවා. ඒ පිලිබදව ලිපි පෙලකින් ඔබව අපි දැනුවත් කරන්න සිතුවා.මේ ලිපි පෙළ ඇන්තූරියම් වගාව සදහා උනන්දුවක් දක්වන අයට ප්‍රයෝජනවත වේවි. මෙම ක්‍රම වලට වඩා වෙනස් ක්‍රම මගින් වුවත් පැළයක් වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් හැකි උපරිම සරළ ආකාරයට මේ ගැන පියවරෙන් පියවර තේරුම් ගැනීමට පහසු වෙන අයුරින් ලිපිය සකස් කර ඇත. ඇන්තූරියම් වගාව ගැන කිසිත්නොදන්නා අයකුට වුවද වගාව ආරම්භ කිරීමට හා නඩත්තු කටයුතු වලදී මෙම ලිපිය උපකාරී වනු ඇත.

1. ඇන්තූරියම් පැළයක් සකස්කිරීම – මිට පෙර ලිපියකින් කථා කළා

2. ඇන්තූරියම් කුඩා පැළයක් වර්ධනය දී නඩත්තුව කීරීම

3. ඇන්තූරියම් වර්ධ වූ පැළයක් මගින් මල් ලබාගැනීම

ඇන්තූරියම් කුඩා පැළයක් වර්ධනය දී නඩත්තුව කීරීම

තවානෙන් ගලවාගත් ඇන්තූරියම් පැළයක් බදුනක සිටුවා නඩත්තු කර ගන්නා ආකාරය පිලිබදව මීට පෙර ලිපියකින් ඔබව දැනුවත්කලා. අද කියලා දෙන්නේ බදුනේ ඇති ඇන්තූරියම් පැළය – විශාල බදුනක් සකස් කරගන්නා ආකාරයයි. පළමු මල එන තෙක් වර්ධනයේදී නඩත්තු කරන ආකාරයයි.

කුඩා ඇන්තූරියම් පැළය අගල් 8ක් පමණ උසට වැඩුණු පසු, අගල් 8 ක් උස හා විෂ්කම්භය ඇති ප්ලාස්ටික් පෝච්චියකට මාරු කරන්න ඕනේ. මේ පෝච්චියේ හොදින් සිදුරු තිබීම වැදගත්.මාධ්‍ය මිශ්‍රණය සදහා අවශ්‍ය දේ: බොරළු (කුඩා කැට) පොල්ලෙලි කැබලි (අගලක පමණ ), කුඩාවට කපාගත් පොල්ලෙලි කැබලි ,ඔස්මකොට් පොහොර කැට N14 : P14 : K14  ඒ සදහා මාධ්‍ය සකස් කර ගන්නා අකාරය: බොරළු 2 : කුඩාවට කපාගත් පොල්ලෙලි කැබලි 1 , අනුපාතයට මිශ්‍රණය හොදින් කවලම් කරගන්න .

දැන් ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක් තුළට සිදුරු මත (අවහිරි නොවන ලෙස) කුඩා උළුකැට කැබලි තබා ඒවා වැසී යනතෙක් බොරළු යොදන්න.ඉන්පසු පොල්ලෙලි කැබලි කිහිපයක් එක් කරන්න. එය මතට බොරළු ස්වල්පයක් විසිරී යන පරිදි ඉසින්න.කුඩා පැළය ඇති පොචිය වටා අතින් තට්ටු කරන්න . දැන් පැළය දෙපසින් ඇගිලි 2ක් තබාගෙන බදුන පහල හරවා පරිස්සමින් මාධ්‍ය සමගම පැලය ගලවාගන්න . ගලවාගත් පැළය අගල් 8 බදුනේ මැද කෙලින් සිටින සේ පොල්ලෙලි කැබැලි බදුන වටා තබන්න.ඔස්මකොට් පොහොර කැට 15-20ක් පමණ බදුන තුළ විසිරී යනසේ දමන්න. දැන් අළුන් මිශ්‍රණයෙන් බදුන පුරවන්න. මිශ්‍රණය වැසී යනසේ බොරළු කැට අතුරා ගන්න. මේ සියල්ල දමා අවසන් වන විට බදුන තුළ අගලක පමණ උස් අවකාශයක් තිබිය යුතුයදිලිර රෝග වලින් පැළය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කැප්ටනා නියමිත මාත්‍රා සකස්කර ස්ප්‍රේකරන්න. මාධ්‍ය හා පැළය හොදින් තෙත් වනතෙක් ස්ප්‍රේ කරන්න.

සටහන : පැළය වටා බොරුළු ඇතිරීම මගින් මාධ්‍ය මත පාසි-දීලිර වර්ග සැදීම අවම කරගත හැක.එසේම ජලය රදාපැවතීම අවම කරගත හැක. මාධ්‍ය මගින් පැළයට තෙතමනය හා පැළය කෙළින් වැඩීමට අවශ්‍ය ආධාර පමණක් ලබාදෙයි.නිල් කැට , කොළ පොහොර, යෙදීමට වඩා සම ඔස්මකොට් කැට පොහොර හා P වැඩි අනුපාත කැට පොහොර මාරුවෙන් මාරුවට මසකට වරක් පමණ පැළය වටා යෙදීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් පැළය වර්ධනය කර ගත හැක. දිලිර රෝග වලින් පැළය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මසකට වරක් ස්ප්‍රේ කරන්න.පැළය වටා තෙතමනය අවම කරගත යුතුය. පැළයට හිරුඑළිය 60-70% පමණ වැටීමට සලස්වන්න. ඇන්තුරිම් පැළයක වර්ධනය සදහා නිවැරිදි හිරුඑළිය සේම සෙවනත් ඉතා වැදගත්.

මේ පැළයේ වර්ධන කාලය තුළ කුඩා පැල හටගන්නවා .ඒවා ගැලවීමෙන් ඉක්මනින් මල් ලබාගැනීමට පුළුවන්. පළමු මල පිපීමෙන් පසු පැළය නැවත් විශාල බදුනකට මාරුකිරීම මාරු කරගන්න ඕනේ.විශාල බදුනකට මාරුකිරීම හා මල් ලබාගැනීමට සකස්කර ගැනීම ඉදිරි ලිපියකදී ඉගෙනගනිමු

Post a Comment

0 Comments