රුපියල් කෝටි නවයක් පමණ වන ලංකාවේ ප්‍රථම Aston martin රථයෙහි හිමිකරු මෙන්න ! PHOTOS


ලංකාවේ ප්‍රථම Aston martin DB 11 convertible රථයෙහි හිමිකරු බවට පත්වීමට හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතාට හැකියාව ලැබුනා. මෙම රථය නිශ්පාදිත රටෙහි මිළදි ගැනිමක් සිදු කරන්නේ නම් එහි වටිනාකම $250 000 ඇරඹෙන අතර එය ආසන්න ශ්‍රි ලංකා රුපියල් කෝටි 4.5ට ආසන්න මුදලක් වේ. රේගු බදු මුදල සමග එහි වටිනාකම කෝටි 9ක් පමණ වන බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටින්නේ.

නව මාදිලි වාහන සඳහා වැඩි කැමැත්තක් දක්වන වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා මීට පෙර අවස්තාවලදීත් මෙවැනි සුඛෝපබෝගී රථ මිලදී ගනු ලැබුවා.Post a Comment

0 Comments