සජිත ඇන්තනි සිය බිරිඳගේ හීනය සැබෑ කල හැටි ! - විස්තරය මෙන්න


විවාහ දිනයෙන් පසුව සජිත අනුත්තර ඇන්තනී සිය බිරිඳ වන බුවිනිකා මනිෂා සමග තායිලන්ත සංචාරයකට ගොස් තිබෙනවා.

එම සංචාරයේදී සජිත විසින් සිය බිරිඳගේ හීනයක් සැබෑ කොට තිබෙනවා. එහිදී බුවිනිකා සමග සජිත සංචාරය අතරතුර කොටියෙක් සමග සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජජාල මාධ්‍යයන් වෙත මුදා හරිමින් ඔහු කියා ඇත්තේ බුවිනිගේ හීනයක් සැබෑ වුණා කියායි.

එම සංචාරයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්...
Post a Comment

0 Comments