එක්නැලිගොඩ මරා ගත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි ! සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්
ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ යනු දේශපාලන වේදිකාව තුල දැඩි ලෙස ආන්දෝලනයට ලක්වූ චරිතයක්. විශේෂයෙන්ම පසුගිය මැතිවරණ අවස්තාවලදි ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ පිළිබඳව මැතිවරණ වේදිකාවලදි දැඩි ලෙස කතාබහට ලක්වූ මාතෘකාවක් වුනා.

කෙසේ වෙතත් ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තිබු කතාබහ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන හෙළිදරව්වක් ඔහුගේ බිරිඳ වන සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ විසින් සිදු ලැබුවා. මින්පෙර විවිධ දේශපාලකයන් ප්‍රකාශ කළේ ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන්ව ඇති බවත් ඒ සදහා පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනය වග කිව යුතු බවත් ය.

කෙසේ වෙතත් සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ දැන් පවසන්නේ එක්නැලිගොඩ බිලි ගැනීමට වගකිව යුත්තේ එජාපය බවයි. සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩගේ අලුත්ම හෙළිදරව්වෙන් පසු දේශපාලන වේදිකාව අතිශය උණුසුම් වී තිබෙන අයුරු දැක ගත හැකිය.

මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කිරීම වෙනුවෙන් එක්නැලිගොඩ භාවිතා කළ බවත් සැබැවින්ම ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ බිලි ගත්තේ එජාපය බවත් මේ අනුව දැන් සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ පවසනවා.

Post a Comment

0 Comments